Please put adhesive sheet on this side

互助论坛
合作并且免费
今天有9025位会员

源语言

目标语言 (如需要审校对选择同一种语言)


 • English Français 会话与日常生活

  Michel Luminet
  please put adhesive sheet on this side

  16/02/2019 09:34
 • 非常好的回答

  English Français

  Charlogi
  Placez la feuille adhésive de ce côté
  1 Qlikes
  16/02/2019 19:08
取消

保密模式进行的翻译,您只需支付0.7欧元。