Σωφοκλής ο ποιητής λέγει Άίαντα…

互助论坛
合作并且免费
今天有8711位会员

源语言

目标语言 (如需要审校对选择同一种语言)


 • Ελληνικά Italiano 艺术与文学

  Letizia
  Σωφοκλής ο ποιητής λέγει Άίαντα μανεντα υπό τής Άθηνάς εις βους τραπέσθαι και τούτων μέγα πλήθος υπ’αυτοϋ κατακοπήναι

  06/01/2019 14:16
 • 非常好的回答

  Ελληνικά Italiano

  Consiglia
  Il poeta Sofocle dice che Aiace, invasato da Atena, si diresse verso un gregge e gran parte di esso venne ucciso da lui.
  1 Qlikes
  07/01/2019 10:02
取消

保密模式进行的翻译,您只需支付1.9欧元。